Kërko sipas emrit të pranuesit/dhënësit

Kërkuesi global

Realizimi i buxhetit sipas muajve

Portali "Financa të hapura" ka për qëllim ti mundësojë publikut një qasje në të dhënat për realizimin e transaksioneve të të gjithë shfrytëzuesve të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të menaxhuara nga Departamenti i Thesarit në kuadër të Ministrisë së Financave... lexoni më shumë


Statistika e portalit


Transaksione

19.360.561

Institucionet publike

1.105

Kompanitë

69.330

Individët

1.194.606